Rapport Us Gesinshûs In Nij Begjin, Augustinusga

In februari 2024 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) toezicht uit bij Us Gesinshûs In Nij Begjin in Augustinusga. De inspectie is positief over de manier waarop de gezinshuisouders erin geslaagd zijn een gezinsgericht pedagogisch klimaat neer te zetten waarin de jeugdigen zich kunnen ontwikkelen. Us Gesinshûs In Nij Begjin biedt in afstemming met QGW en andere betrokken hulpverleners verantwoorde hulp waarbij de problematiek van de jeugdigen goed in beeld is en het (biologische) netwerk betrokken wordt.

De gezinshuisouders en QGW hebben de inspectie laten weten al actief aan de slag te zijn met de aandachtspunten en verbeterpunten uit het rapport. De inspectie is positief over de lerende houding van gezinshuisouders en hoofdaannemer QGW. De inspectie heeft er vertrouwen in dat het gezinshuis en QGW de verbeteringen realiseren.