Brief bevindingen tweede inspectiebezoek jongerenafdeling JC Zeist 27 februari 2024

Op 27 februari 2024 brachten de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie van het Onderwijs een tweede inspectiebezoek aan de jongerenafdeling van het huis van bewaring (HvB) van het Justitieel Complex Zeist (JC Zeist). De inspecties hebben dit aangekondigd in december 2023. Met deze brief informeren de inspecties u over de bevindingen en conclusies van het tweede inspectiebezoek.