Rapport hertoets Het Hoge Zuiden in Sint-Oedenrode

In januari 2024 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een hertoets uit bij Het Hoge Zuiden. De inspectie constateert dat de kwaliteit bij Het Hoge Zuiden niet voldoende is verbeterd. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in de eigenstandige verbeterkracht van de aanbieder. Dit is met de bestuurder besproken. Hierop hebben de bestuurder en de orthopedagoog-generalist aangegeven externe hulp in te schakelen.

De inspectie verwacht van Het Hoge Zuiden dat ze zich op zeer korte termijn laat bijstaan bij de noodzakelijke verbeteringen en dat zij voorrang geeft aan het investeren in kwaliteit in plaats van verdere groei. Het Hoge Zuiden heeft voor vaststelling van het rapport een actieplan opgesteld.

De inspectie zal het verbetertraject met drie maanden verlengen en in die tijd Het Hoge Zuiden intensief volgen. Na deze periode beoordeelt de inspectie of de kwaliteit voldoende verbeterd is of dat verdergaande maatregelen noodzakelijk zijn.