Rapport Winnaars haken nooit af

In juli 2023 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onaangekondigd toezicht uit bij ‘Winnaars Haken Nooit Af’.

De inspectie oordeelt dat Winnaars Haken Nooit Af aan veel normen niet voldoet. De inspectie stelt vast dat Winnaars Haken Nooit Af zich op hun website voorstelt als een woon-en behandelgroep terwijl er geen behandelteam betrokken is vanuit Winnaars Haken Nooit Af met professionals die geschoold zijn in de (ggz) problematiek. Dit baart de inspectie zorgen.

De inspectie is kritisch op de zelf ontwikkelde methodiek die wordt gehanteerd. Deze methodiek is geen erkende gedragsinterventie waardoor het onbekend of er schadelijke gevolgen van de methodiek zijn. Daarnaast heeft de inspectie onder andere zorgen over de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen zoals verplichte kamermomenten, een verplicht speeltuinmoment en het verplicht delen van de locatie op de telefoon als een jeugdige niet op locatie is. De inspectie heeft inmiddels een verbeterplan ontvangen van Winnaars Haken Nooit Af. Deze beoordeelt de inspectie op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van het plan beslist de inspectie wanneer zij een hertoets uitvoert.