GGD’en werken toegewijd aan het herstel publieke gezondheidszorg

De houdbaarheid van kwalitatief goede, veilige en toegankelijke publieke gezondheidszorg staat onder grote druk, zo concludeert de inspectie na 24 bezoeken aan GGD’en in de winter van 2022. Deze druk is in sommige GGD-regio’s zo hoog dat dit leidt tot kwaliteitsverlies in de uitvoering van de kerntaken. De inspectie ziet een grote loyaliteit van de mensen die werken in de publieke gezondheidszorg. Hun grote inzet zorgt ervoor dat het systeem doordraait en op onderdelen kan bouwen aan herstel. Van een versterking van de publieke gezondheidzorg is echter nog nauwelijks sprake.

Deelrapporten

Bekijk de deelrapporten van de 24 GGD'en die de inspectie heeft bezocht