Rapport Zorgboerderij Laan, Middelie

In oktober 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) toezicht uit bij Zorgboerderij Laan in Middelie.

De inspectie ziet dat Zorgboerderij Laan een warme en huiselijke omgeving biedt waar kinderen graag komen en waarbij er aandacht is voor hun individuele behoeften. Tegelijkertijd kan Zorgboerderij Laan zich verder ontwikkelen door meer te investeren in de deskundigheidsbevordering en het methodisch handelen van haar medewerkers. In dit traject ziet de inspectie een belangrijke rol weggelegd voor Stichting Landzijde. De inspectie vraagt hiertoe een verbeterplan op.