Inspectierapport Handhaving en Toezichtlocatie COA, Hoogeveen

Asielzoekers op de handhavings- en toezichtslocatie (htl) van het COA in Hoogeveen hebben over het algemeen goed toegang tot de gezondheidszorg. Er is altijd (24/7) een huisarts bereikbaar. Met andere zorgaanbieders zijn er goede afspraken over doorverwijzing als dat nodig is. Er zijn daardoor geen structurele tekortkomingen in de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. 

Dat staat in het Inspectierapport Handhaving en Toezichtlocatie COA, Hoogeveen