Asielzoekers op handhavings- en toezichtslocatie in Hoogeveen hebben over het algemeen goed toegang tot gezondheidszorg

Asielzoekers op de handhavings- en toezichtslocatie (htl) van het COA in Hoogeveen hebben over het algemeen goed toegang tot de gezondheidszorg. Er is altijd (24/7) een huisarts bereikbaar. Met andere zorgaanbieders zijn er goede afspraken over doorverwijzing als dat nodig is. Er zijn daardoor geen structurele tekortkomingen in de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. 

woonunits htl Hoogeveen
Beeld: ©Kees van de Veen Fotografie

Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie ziet dat de woonbegeleiders van het COA oog hebben voor de gezondheid van bewoners. En voor signalen die op problemen kunnen duiden. Wel bestaat het risico dat de strikte regels op de htl vertragend of belemmerend zijn bij de toegang tot de zorg.

De inspectie verwacht dat de medewerkers daar alert op blijven. Zelfs in situaties waarin asielzoekers problemen veroorzaken, moet de toegang tot zorg gegarandeerd blijven.

Op de htl wonen asielzoekers die eerder in een regulier asielzoekerscentrum overlast hebben veroorzaakt. De IGJ deed er onderzoek in september 2022, kort na een signaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid dat er op de htl mogelijk belemmeringen voor asielzoekers zouden zijn voor de toegang tot de gezondheidszorg.

Huisartsenzorg

De asielzoekers kunnen altijd, 24 uur per dag, een huisarts bereiken. De htl-bewoners weten ook goed hoe zij bij een arts terecht kunnen. Op het reguliere asielzoekerscentrum direct naast de htl is vier dagen per week overdag een arts aanwezig. Ook zijn er doordeweeks een doktersassistent en minstens één verpleegkundige. In het weekend en ’s avonds is huisartsenzorg telefonisch bereikbaar. Voor zaken die minder haast hebben is er twee middagen per week een telefonisch spreekuur. Als het nodig is wordt een tolk ingeschakeld.

Andere zorg

Voor andere gezondheidszorg is er intensieve samenwerking met verschillende zorgaanbieders. Zo komt er een tandartsbus naar het asielzoekerscentrum. Voor asielzoekers die dat nodig hebben is er thuiszorg, die ook medicijnen kan uitdelen. Voor psychische zorg zijn er afspraken met een gespecialiseerd centrum. Dat geldt ook voor verslavingszorg.