Zorg, Hoop, Liefde B.V., Capelle a/d IJssel

In maart 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Zorg, Hoop, Liefde B.V. Zorg, Hoop, Liefde heeft tijdens het toezicht een reflectieve en lerende houding getoond. 

In haar reactie op het conceptrapport geeft Zorg, Hoop, Liefde aan welke verbetermaatregelen zij gaat invoeren. De inspectie is positief over het beoogde effect hiervan op jeugdigen en ouders. De inspectie acht Zorg, Hoop, Liefde in staat om verantwoorde jeugdhulp te bieden.