Samen verder vervolgrapportage

Samen met de Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving maakt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en zich grote zorgen over complexe jeugdzorg.

Kinderen en gezinnen met de meest complexe problemen worden op dit moment niet goed of te laat geholpen. Onder de noemer 'Samen verder' voerde de coalitie gesprekken met jongeren, ouders, professionals, jeugdhulpaanbieders en beleidsmakers in de zoektocht naar oplossingen. 

De 5 organisaties geven oplossingsrichtingen voor de aanpak van complexe jeugdzorg.