Rapport jeugdbeschermingsregio Rijnmond

In juli 2021 besloten de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid een half jaar verscherpt toezicht uit te voeren in vier jeugdbeschermingsregio’s. Ook in de regio Rijnmond. De reden hiervoor was dat in deze regio niet elk kind met een maatregel tijdig passende hulp kreeg. 

Nu concluderen de inspecties dat de betrokken partijen in de regio Rijnmond tot een gezamenlijke aanpak zijn gekomen. Zij hebben aannemelijk gemaakt dit op termijn zal leiden tot een kwantitatief en kwalitatief toereikend passend specialistisch hulpaanbod voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. De inspecties beëindigen daarom het verscherpt toezicht. Een toelichting staat in dit rapport.