Rapport jeugdbeschermingsregio Noord-Holland-Amsterdam

In juli 2021 besloten de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid een half jaar verscherpt toezicht uit te voeren in vier jeugdbeschermingsregio’s. Ook in de regio Noord-Holland/Amsterdam. De reden hiervoor was dat in deze regio niet elk kind met een maatregel tijdig passende hulp kreeg. 

De regio Noord-Holland/Amsterdam heeft in de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet om de tijdige inzet van passende hulp voor kinderen met een maatregel (en hun ouders) te verbeteren. Gemeenten en instellingen zijn in de regio gezamenlijk aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de inspecties. Toch leidt dit alles nu nog niet tot het gewenste resultaat. Daarom verlengen de inspecties het verscherpte toezicht in deze regio met zes maanden. In dit rapport staat een toelichting.