Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Antonius, JeugdzorgPlus, Bakkum

Op 16 november 2020 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uitgevoerd bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Antonius, JeugdzorgPlus te Bakkum (hierna Antonius). Doel van het toezicht was om te bepalen of Antonius verantwoorde jeugdhulp biedt. Het toezicht maakt onderdeel uit van een reeks bezoeken aan JeugdzorgPlus-locaties van meerdere instellingen naar aanleiding van diverse signalen uit eerder toezicht en meldingen. 

Het toezicht van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (hierna: inspectie) is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. De inspectie heeft een set van 13 kernverwachtingen voor gesloten jeugdhulp getoetst. 

Antonius voldeed op het moment van het toezicht aan 10 van de 13 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. De inspectie verwacht dat Antonius maatregelen neemt om aan alle verwachtingen voor het bieden van verantwoorde hulp te voldoen. Uit het toezicht blijkt dat op Antonius op het moment van toezicht verantwoorde hulp wordt geboden, maar dat de locatie nog wel verbeteringen moet doorvoeren. 

Verbetering is nodig op de volgende verwachtingen: 

  • Professionals passen vrijheidsbeperkende maatregelen toe conform de geldende instructies en procedures. 
  • Jeugdigen leiden een voor hen zo gewoon mogelijk leven, inclusief onderwijs en vrijetijdsbesteding. 
  • De aanbieder zet professionals in die aantoonbaar zijn geschoold voor de functie die zij uitoefenen. 

Hiernaast formuleerde de inspectie aandachtspunten op de volgende verwachtingen: 

  • Professionals zetten de hulp tijdig in. 
  • Professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van de jeugdigen. 
  • De leefomgeving is schoon, passend en veilig. 

De inspectie verwacht dat Horizon genoemde verbeter- en aandachtspunten vertaalt in een verbeterplan voor Antonius met concrete maatregelen om geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Het verbeterplan moet vóór 27 januari 2021 aan de inspectie worden verzonden. Op basis van het verbeterplan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.