Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Hestia en Hand in Hand, JeugdzorgPlus, Alphen aan den Rijn

Op 30 november 2020 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, toezicht uitgevoerd bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Hestia en Hand in Hand, JeugdzorgPlus te Alphen aan den Rijn (hierna Hestia en Hand in Hand). Doel van het toezicht was om te bepalen of Hestia en Hand in Hand verantwoorde jeugdhulp bieden. Het toezicht maakt onderdeel uit van een reeks bezoeken aan JeugdzorgPlus-locaties van meerdere instellingen naar aanleiding van diverse signalen uit eerder toezicht en meldingen. 

Het toezicht van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (hierna: inspectie) is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. De inspectie heeft een set van 13 kernverwachtingen voor gesloten jeugdhulp getoetst. 

Hestia voldeed op het moment van het toezicht aan 11 van de 13 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Hand in Hand voldeed op het moment van toezicht aan 12 van de 13 onderzochte verwachtingen.

De inspectie verwacht dat Horizon maatregelen neemt om aan alle verwachtingen voor het bieden van verantwoorde hulp te voldoen. Uit het toezicht blijkt dat bij Hestia en Hand in Hand op het moment van toezicht verantwoorde hulp wordt geboden. 

Verbetering bij Hestia is nodig op de volgende verwachtingen: 

  • De leefomgeving is schoon, passend en veilig. 
  • De aanbieder zet professionals in die aantoonbaar zijn geschoold voor de functie die zij uitoefenen. 

Hiernaast formuleert de inspectie aandachtspunten voor Hestia op de volgende verwachtingen: 

  • Professionals zetten de hulp tijdig in. 
  • Professionals bejegenen jeugdigen en hun ouders met respect en nemen hen serieus bij de uitvoering van de hulp. 
  • Professionals passen vrijheidsbeperkende maatregelen toe conform de geldende instructies en procedures. 

Verbetering bij Hand in Hand is nodig op de volgende verwachting: 

  • Jeugdigen leiden een voor hen zo gewoon mogelijk leven, inclusief onderwijs en vrijetijdsbesteding.

Hiernaast formuleert de inspectie aandachtspunten voor Hand in Hand op de volgende verwachtingen: 

  • Professionals zetten de hulp tijdig in. 
  • De leefomgeving is schoon, passend en veilig. 

De inspectie verwacht dat Horizon genoemde verbeter- en aandachtspunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Het verbeterplan moet vóór 2 februari 2021 aan de inspectie worden verzonden. Op basis van het verbeterplan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.