Toelichting toezicht op ombouw JeugdzorgPlus

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd richt zich in 2023 met haar toezicht op de hulp aan jeugdigen met complexe problemen, die in de JeugdzorgPlus verblijven of die tot de doelgroep van de JeugdzorgPlus behoren. De inspectie richt zich hierop omdat de JeugdzorgPlus in snel tempo wordt om- en afgebouwd. De inspectie wil weten of de jeugdigen die tot de doelgroep behoren tijdig passende (alternatieve) hulp krijgen van voldoende kwaliteit. De aandacht van de inspectie is ook gericht op het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) in zowel de JeugdzorgPlus als in de alternatieve (open) voorzieningen.