Vrijheidsbeperking in de open jeugdhulp

In de open jeugdhulp zijn er soms maatregelen die de vrijheid van kinderen en jongeren beperken, maar zonder wettelijke basis. Dat concluderen de inspectie en het Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulp (AKJ). De inspectie vindt dat wetswijzigingen nodig zijn om af en toe beperking van vrijheid wel mogelijk te maken. Maar alleen als dat in het belang van de kinderen en de jongeren is.