Wettenoverzicht appendix bij interventiebeleid

In deze appendix staat een overzicht met wetten. In deze wetten staat beschreven welke bevoegdheden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft. Deze appendix hoort bij het algemene IGJ Interventiebeleid.