Onderzoek 'Geweldsmeldingen en calamiteiten in de jeugdzorg' en reactie IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een verdiepende analyse te maken op rapportages over onderzoeken van jeugdhulpaanbieders na geweldsmeldingen en calamiteiten in de jeugdhulp. De inspectie heeft deze analyse laten doen omdat niet alleen te leren is van onderzoek naar individuele gebeurtenissen maar ook van patronen over meerdere gebeurtenissen heen.

Jeugdhulpaanbieders moeten geweld en calamiteiten melden bij de IGJ en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Na ernstige gebeurtenissen vragen we aanbieders meestal onder leiding van een onafhankelijk voorzitter te (laten) onderzoeken hoe dit kon gebeuren en welke verbeteracties nodig zijn om de kans op herhaling te verlagen. Het zijn onderzoeken om te leren van ernstige gebeurtenissen met jeugdigen die zich voordeden in hun organisatie.