Uitvoeren antigeen sneltesten bij juiste temperatuur

De inspectie heeft steekproefsgewijs bezoeken afgelegd aan niet-GGD testlocaties. In die eerste bezoeken zagen de inspecteurs dat de antigeen sneltesten niet altijd op de juiste temperatuur werden afgenomen. Veel antigeen sneltesten worden in de open lucht afgenomen en uitgevoerd, of in een ruimte die rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staat. De meeste antigeen sneltesten moeten, volgens de gebruikshandleiding echter bij een temperatuur tussen 15 en 30 graden Celsius te worden uitgevoerd. De inspectie heeft daarom alle haar bekende testaanbieders een brief gestuurd om daar extra aandacht op te vestigen.