Factsheet sedatie en anesthesiologische zorg in de abortusklinieken

De inspectie bezocht in 2018 en 2019 dertien abortusklinieken en toetste de toepassing van procedurele sedatie en/of analgesie (PSA) en anesthesiologische zorg. Wij zagen dat zorgverleners PSA/anesthesiologische zorg in het algemeen zorgvuldig toepassen, in bijna alle abortusklinieken is een anesthesioloog betrokken bij de behandeling. Wel was er tussen de abortusklinieken een groot verschil in de vorm van deze zorg bij de abortusbehandeling. Deze variatie heeft niet te maken met de zwangerschapsduur.

De geplande revisie van de multidisciplinaire richtlijn ‘PSA bij volwassenen op locaties buiten de OK’ leent zich bij uitstek om een onderbouwd, gezamenlijk, landelijk standpunt in te nemen over welke PSA/anesthesiologische zorg noodzakelijk is voor veilige en patiëntgerichte abortuszorg. Ook hebben we bestuurders van de abortusklinieken gevraagd beleid te ontwikkelen voor goede PSA/anesthesiologische zorg en dit waar nodig bij te sturen.