Werkplan 2020

De inspectie informeert met het Werkplan 2020 het veld en de burger over wat zij in 2020 van de inspectie kunnen verwachten. Dit werkplan is een eerste uitwerking van de thema’s uit het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023.

Wij kijken vanuit verschillende perspectieven, zoals die van de burger en patiënten/cliënten, naar de zorg en jeugdhulp. Op basis daarvan geven wij vorm en inhoud aan ons toezicht. In 2020 hebben wij bijzondere aandacht voor persoonsgerichte zorg en de duurzame inzetbaarheid van zorg- en jeugdhulpverleners. Andere belangrijke aandachtspunten zijn onder andere de aandacht voor passende jeugdhulp, goed bestuur, e-health en regeldruk.