Factsheet verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vraagt aandacht voor ‘verantwoordelijkheidsverdeling’. Waar gaat dit over? Denk aan een patiënt bij wie in het ziekenhuis de zorg en behandeling wordt geleverd door meerdere zorgverleners en vanuit verschillende specialismen. Dan moet er een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling zijn. Ook is het noodzakelijk dat de betreffende zorgverleners met elkaar communiceren
en hun werkzaamheden en informatie onderling afstemmen. Uit een aantal gemelde calamiteiten bij de inspectie blijkt dat dit een punt van aandacht is.