Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap (Wafz) 2021

De abortushulpverlening in Nederland en de BES-eilanden is vastgelegd in de Wet afbreking zwangerschap (Wafz). Jaarlijks brengt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verslag uit over de zwangerschapsafbrekingen (tot 24 weken). De factsheet gaat over het verslagjaar 2021. Een overzicht van grafieken tot en met 2021 staat op de pagina Rapportage Wet afbreking zwangerschap (Wafz).


In de bijlage 'Definities en cijfers' staat een uitleg van de belangrijkste begrippen over de abortushulpverlening. Als ook de cijfers die ziekenhuizen en abortusklinieken hebben aangeleverd bij de inspectie.