IKZ Jaarbeeld 2021

Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn in 2021 457 signalen over zorgfraude verzameld door de partners. De signalen gaan over 379 zorgaanbieders. Over driekwart van hen kwam er in 2021 voor het eerst een signaal binnen. In 2021 is een signaal gemiddeld 2,5 keer gedeeld, wat het belang toont van de samenwerking. Eén instantie ziet slechts een beperkt deel van de informatie. Door het delen van informatie wordt het beeld completer en kan fraude beter in kaart worden gebracht.

Dat staat in het rapport Signalen fraude in de zorg 2021. Ten opzichte van 2020 is het aantal signalen in 2021 gedaald met 7%. Een van de oorzaken voor deze daling is dat minder signalen zijn binnengekomen bij de partners van het IKZ. Dat resulteert in minder signalen die bij het IKZ worden ingebracht. Dat wil overigens niet zeggen dat er ook minder gefraudeerd wordt.