Verbeterdoelen basisset medisch specialistische zorg 2021

Op deze pagina de drie verbeterdoelen die zijn toegevoegd aan de basisset medisch specialistische zorg (MSZ) 2021. Het gaat om:  

  • Realiseren van een optimaal antistollingsbeleid in de zorginstelling; 
  • Realiseren van een optimaal pijnbeleid in de zorginstelling en 
  • Voorkomen van letsel en functieverlies bij (kwetsbare) ouderen.

Deze verbeterdoelen zijn onderdeel van de verdere ontwikkeling van de basisset, waarbij kwaliteitsindicatoren worden vervangen door verbeterdoelen.