Afsluitbrief Hai-5

In december 2023 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) onderzoek bij Hai-5. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Hai-5 verantwoorde jeugdhulp biedt. Naar aanleiding van de bevindingen in het rapport verzocht de inspectie Hai-5  om een verbeterplan op te stellen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen.
 

Het verbeterplan en daarbij horende voortgangsrapportage geven voldoende vertrouwen in het borgen van de verbetermaatregelen. 

De inspectie verwacht dat Hai-5 met de nieuwe hoofdorganisatie zorgdraagt voor een zorgvuldige en transparante overdracht. De inspectie sluit hiermee dit toezichttraject af en blijft de ontwikkelingen bij Hai-5 volgen in haar reguliere toezicht.