Afsluitbrief Zorgboerderij Buitengewoon, Veenklooster

In augustus en september 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster. Naar aanleiding van haar bevindingen verzocht de inspectie Zorgboerderij Buitengewoon een verbeterplan en resultaatsverslag op te stellen. 

De inspectie beoordeelt het reflectieverslag als voldoende en sluit hiermee de bezoeken van 29 augustus en 8 september 2022 af. Maar vanwege de hoeveelheid en ernst van de geconstateerde tekortkomingen en het signaal over het middelengebruik (eind 2023) brengt de inspectie in 2024 wel een nieuw bezoek aan Buitengewoon.