Reactie inspecties op brief van Jeugdzorg Nederland over werkonderbreking

Reactie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid op een brief van 16 november van Jeugdzorg Nederland. In die brief kondigde Jeugdzorg Nederland een werkonderbreking aan van de gecertificeerde instellingen vanaf 21 november 2022.