Signaal IGJ en NZa aan VWS over druk op de zorg

In een brief aan minister Van Ark heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, samen met de Nederlandse Zorgautoriteit, zorgen geuit over de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. De minister heeft deze brief voorafgaand aan het Catshuisoverleg van zondag 13 december ontvangen.

De zorg is op dit moment in het algemeen veilig. Zowel in de ziekenhuizen als in de verpleeghuizen en alle andere zorgsectoren. Het lukt ziekenhuizen grotendeels om de meest kritische zorg op niveau te houden. Maar het is een wankel evenwicht. De werkdruk voor zorgverleners is al lange tijd zeer hoog en de inspectie vreest dat de uitval door ziekte en stress nog zal toenemen. Als het aantal besmettingen niet op korte termijn wordt teruggebracht, kan dit ertoe leiden dat niet iedereen die zorg nodig heeft die (veilig) kan krijgen.