Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen

Handreiking over de samenstelling en het beheer van de voorraad geneesmiddelen die artsen gebruiken voor toediening aan patiënten bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Het gaat dan om artsen die werkzaam zijn bij een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of verpleging en verzorging.