Aanwijzing met cliëntenstop voor Stichting De Drijvende Ambachtsschool in Terwolde

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de woonlocatie van Stichting De Drijvende Ambachtsschool in Terwolde een aanwijzing gegeven. De jeugdhulp die Stichting De Drijvende Ambachtsschool biedt aan kwetsbare jongeren met een complexe hulpvraag voldoet niet aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp. Hierdoor ontstaan grote risico’s voor de jongeren. De Drijvende Ambachtsschool moet binnen 4 maanden voldoen aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp. Tot die tijd mag De Drijvende Ambachtsschool geen nieuwe jongeren aannemen op de woonlocatie.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Tussen 7 februari en 14 maart 2024 voerde de inspectie onderzoek uit naar de kwaliteit van de jeugdhulp bij De Drijvende Ambachtsschool op de woonlocatie in Terwolde. Aanleiding van dit onderzoek waren diverse signalen en de Drijvende Ambachtsschool is voor de inspectie een onbekende aanbieder.

Uit het inspectieonderzoek in februari bleek dat er ernstige tekortkomingen zijn in de jeugdhulp die De Drijvende Ambachtsschool biedt op de woonlocatie. De Drijvende Ambachtsschool biedt jeugdhulp aan kwetsbare jongeren met een complexe hulpvraag. Jongeren die er verblijven zijn onvoldoende veilig bij De Drijvende Ambachtsschool. Dit komt door het gebrek van het afwegen van de (veiligheids)risico’s, de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen zonder wettelijke grondslag en de inzet van niet-geregistreerde en ongekwalificeerde medewerkers.  De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat De Drijvende Ambachtsschool de noodzakelijke verbeteringen doorvoert zonder ingrijpen van de inspectie.

Hoe nu verder?

Vanwege de omvang en ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie de jeugdhulpaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren.

De Drijvende Ambachtsschool mag nu geen jongeren meer aannemen. Uiterlijk 25 september 2024 moet De Drijvende Ambachtsschool voldoen aan de normen die in de aanwijzing worden genoemd. Als De Drijvende Ambachtsschool niet aan de aanwijzing voldoet kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Rapport aanwijzing en cliëntenstop Stichting De Drijvende Ambachtsschool, Terwolde

Stichting De Drijvende Ambachtsschool

Terwolde