Rapport en Verscherpt toezicht Stichting Project, Bonaire

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 21 februari 2023 Stichting Project in Kralendijk, Bonaire onder verscherpt toezicht gesteld. Uit het inspectieonderzoek blijkt dat er op 29 van de getoetste normen 9 normen niet voldoen en 9 normen deels niet. De tekortkomingen op deze normen leiden ertoe dat de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdzorg door Stichting Project onvoldoende is.

Werkprocessen en protocollen die Stichting Project heeft opgesteld zijn niet voldoende geïmplementeerd en de medewerkers zijn niet voldoende toegerust om met de toenemende complexe problematiek van de jongeren om te gaan. Stichting Project beschikt over onvoldoende informatie over de achtergrond en problematiek van de jongeren, waardoor niet planmatig en doelgericht gewerkt wordt. Dit maakt dat een deel van de jongeren die bij Stichting Project verblijft geen passende zorg krijgt, die aansluit bij hun ontwikkeling.

De inspectie oordeelt positief over de openheid en de bereidheid tot leren bij de medewerkers van Stichting Project. Stichting Project heeft de afgelopen periode hard gewerkt om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren en heeft recent veel nieuwe, enthousiaste en betrokken medewerkers aangenomen.

De inspectie verwacht dat Stichting Project de noodzakelijke verbetermaatregelen neemt om binnen 9 maanden te voldoen aan de normen waarvan de inspectie heeft vastgesteld dat deze niet voldoen of deels niet voldoen.