Duurzaamheid

Ook in de zorg kunnen we niet meer om duurzaamheid heen. Niet alleen brengt klimaatverandering gezondheidsrisico’s met zich mee, de zorg draagt zelf ook bij aan veel uitstoot en vervuiling. De zorg is bezig te verduurzamen, maar de opgave om in 2050 klimaatneutraal te zijn is enorm. Er is een versnelling nodig om deze doelstelling te halen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil met haar toezicht geen rem zijn op deze noodzakelijke overgang. De IGJ zet duurzaamheid daarom hoog op de agenda en neemt het mee in haar toezicht.

Wat betekent dit voor ons toezicht?

Er bestaan in de zorg al vele groene initiatieven. Bijvoorbeeld rondom persoonlijke beschermingsmiddelen, of infectiepreventie. Samen met het veld kijken we naar wat er mogelijk is om de zorg te verduurzamen. Daarin willen we als toezichthouder zo min mogelijk belemmerend zijn. Sommige wetten en normen beperken duurzaamheidsinitiatieven. Hoewel we ons aan de wet moeten houden, kunnen we bekijken wat er daarbinnen wel mogelijk is.

Samen op weg naar duurzame zorg

Met de signalen uit het veld bepaalt de inspectie wat haar bijdrage kan en moet zijn. Ervaar je als zorgaanbieder in de gezondheidszorg of jeugdhulp drempels die duurzaamheid in de weg staan? Heb je een vraag, of wil je een initiatief delen? Wellicht kan de inspectie drempels wegnemen, of is er iets wat we moeten doen. Laat het ons weten via het contactformulier. De IGJ staat open voor het gesprek. Want goede zorg is duurzame zorg.

Vermeld bij het invullen van het formulier duidelijk bij 'Onderwerp' dat het gaat om duurzaamheid. Dit zorgt ervoor dat uw verzoek snel op de juiste plek terecht komt.