Duurzaamheid

Ook in de zorg kunnen we niet meer om duurzaamheid heen. Niet alleen brengt klimaatverandering gezondheidsrisico’s met zich mee, de zorg draagt zelf ook bij aan veel uitstoot en vervuiling. De zorg is bezig te verduurzamen, maar de opgave om in 2050 klimaatneutraal te zijn is enorm. Er is een versnelling nodig om deze doelstelling te halen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil met haar toezicht geen rem zijn op deze noodzakelijke overgang. De IGJ zet duurzaamheid daarom hoog op de agenda en neemt het mee in haar toezicht. De IGJ omarmt de adviezen van de Gezondheidsraad en vindt ook dat duurzaamheid onderdeel is van goede zorg.

Wat betekent dit voor ons toezicht?

Er bestaan in de zorg al vele groene initiatieven. Bijvoorbeeld rondom persoonlijke beschermingsmiddelen, of infectiepreventie. Samen met het veld kijken we naar wat er mogelijk is om de zorg te verduurzamen. Daarin willen we als toezichthouder zo min mogelijk belemmerend zijn. Sommige wetten en normen beperken duurzaamheidsinitiatieven. Hoewel we ons aan de wet moeten houden, kunnen we bekijken wat er daarbinnen wel mogelijk is.

Met de signalen uit het veld bepaalt de inspectie wat haar bijdrage kan en moet zijn. Ervaar je als zorgaanbieder in de gezondheidszorg of jeugdhulp drempels die duurzaamheid in de weg staan? Heb je een vraag, of wil je een initiatief delen? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar duurzamezorg@igj.nl. Wellicht kan de inspectie drempels wegnemen, of is er iets wat we moeten doen. De IGJ staat open voor het gesprek. Want goede zorg is duurzame zorg.