Vaccinatie? Praat over je twijfels!

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt preventie belangrijk. Dat schrijven wij in ons meerjarenbeleidsplan ‘Toezicht op de zorg van nu en in de toekomst’. Het huidige dilemma van ouders om hun kinderen wel of niet te laten vaccineren heeft dan ook de aandacht van de toezichthouder.

Een hoge vaccinatiegraad van kinderen helpt uitbraken van kinderziekten te voorkomen. We zien echter dat steeds meer ouders hun kinderen niet meer laten vaccineren. De recente uitbraken van de mazelen, de bof en kinkhoest zijn het gevolg daarvan. Die zorgen ook nog voor extra druk op de zorg in Nederland.

Als inspectie houden wij ook toezicht op de fabrikanten die vaccins maken. Het is onze taak kritisch te kijken naar de kwaliteit en veiligheid. En te oordelen of zorgaanbieders en fabrikanten zich houden aan de wetten en richtlijnen.

Ruimte voor eigen afweging

Ouders wegen vanuit hun verantwoordelijkheid het risico van bijwerkingen van vaccinatie af tegen de kans dat hun kinderen een ziekte krijgen. Er is veel informatie beschikbaar om die afweging te maken. Bijvoorbeeld op de website van de GGD, op de website Rijksvaccinatieprogramma en op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Ouders die twijfels hebben om te vaccineren kunnen dit ook met de professionals op het consultatiebureau bespreken.

Oproep voor preventie

Als IGJ doen wij een oproep voor preventie, waarbij er ook ruimte is voor een eigen afweging. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen en mensen met een verminderde weerstand in Nederland de bescherming krijgen die nodig is. Zo kunnen we onnodige ziekte en leed voorkomen.