Meer afbrekingen van zwangerschappen in 2022

Het aantal zwangerschapsafbrekingen in Nederland is in 2022 gestegen ten opzichte van 2021, met ruim 4500 naar ruim 35.000 abortussen. Dat blijkt uit de jaarrapportage ’Wet afbreking zwangerschap 2022’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De ziekenhuizen en abortusklinieken zijn verplicht deze cijfers aan te leveren aan de inspectie. 

Het aantal zwangerschapsafbrekingen steeg bij alle leeftijdscategorieën met vrijwel met hetzelfde percentage, ook bij de buitenlandse vrouwen was een zelfde toename te zien.

Cijfers

Van alle abortussen vond 65% plaats in de eerste acht weken van de zwangerschap. Het merendeel van alle afbrekingen (23%) vond plaats bij vrouwen tussen de 30 en 35 jaar. Ook de stijging van het aantal abortussen bij tienerzwangerschappen is in lijn met de totale stijging. In 2022 waren er zo’n 2700 zwangerschapsafbrekingen bij tieners tot 20 jaar, in zo’n 80 gevallen was dit bij meisjes jonger dan 15 jaar. In deze laatste groep meisjes is wel sprake van een daling, in 2021 werden er nog zo’n 100 abortussen bij meisjes onder de 15 gemeld.
 
In de wet is bepaald dat de data die IGJ over dit onderwerp ontvangt, zich niet leent voor het leggen van een verband tussen de cijfers. Hiermee wordt voorkomen dat te herleiden is dat een vrouw in een bepaalde kliniek een abortus heeft gehad. De IGJ kan daarom geen verklaring geven voor toe- of afnames van de cijfers op de verschillende onderdelen.

Cijfers over abortussen van de afgelopen 5 jaar staan op de pagina Rapportage Wet afbreking zwangerschap waar u onderaan ook de jaarrapportage van 2022 in pdf kunt vinden. Deze bestaat uit 2 delen:

  • De rapportage met een samenvatting van de cijfers over 2022
  • Een bijlage met alle cijfers van 2022 en de bijbehorende definities