Verscherpt toezicht voor Stichting Kindvoorop

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Kindvoorop uit Glanerbrug (gemeente Enschede) onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie concludeert dat er tekortkomingen zijn bij Kindvoorop en dat er te weinig gestuurd wordt op verbetering hiervan. Kindvoorop moet binnen een half jaar onder het toeziend oog van de inspectie maatregelen nemen om de jeugdhulp te verbeteren.

Dit is er aan de hand

In juni bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan Kindvoorop. Dit bezoek volgde op een eerder toezichttraject bij Kindvoorop in de periode van maart 2019 tot maart 2021. De inspectie stelt vast dat er opnieuw tekortkomingen zijn in de kwaliteit van de jeugdhulp. Kindvoorop liet de inspectie weten te werken aan verbeteringen.

Verscherpt toezicht Stichting Kindvoorop
Beeld: ©IGJ

De inspectie heeft beperkt vertrouwen in de kracht van Kindvoorop om dit zelfstandig te doen. Nu blijkt dat het Kindvoorop niet is gelukt om de verbeteringen uit het eerdere toezichttraject vast te houden.

Ook is de bestuurder na dit toezichttraject niet altijd transparant geweest richting de inspectie.

De inspectie heeft zorgen, met name over de mate waarin Kindvoorop in staat is om verbeteringen zo door te voeren dat de kwaliteit van de jeugdhulp ook voor de lange termijn verzekerd is.

Hoe nu verder

Het verscherpt toezicht heeft een duur van zes maanden. Dit betekent dat Stichting Kindvoorop zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 3 februari 2023 moet voldoen aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp. In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Stichting Kindvoorop zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken en voortgangsrapportages opvragen.

Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie op basis hiervan of het verscherpt toezicht kan worden opgeven. De inspectie kan ook verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Documenten

Stichting Kindvoorop

Glanerbrug