Verscherpt toezicht voor Zorgboerderij 2gether B.V.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Zorgboerderij 2gether B.V. onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie concludeert dat er tekortkomingen zijn bij 2gether en dat er te weinig gestuurd wordt op verbetering hiervan.

Op basis van haar inspectieonderzoek concludeert de inspectie dat er een grote hoeveelheid aan tekortkomingen is bij 2gether, hieronder zijn ook tekortkomingen op het sturen op de kwaliteit van de jeugdhulp. De zorgboerderij heeft aangegeven dat zij zal werken aan verbeteringen.

Verscherpt toezicht Zorgboerderij 2gether B.V.
Beeld: IGJ

De inspectie heeft beperkt vertrouwen dat 2gether de noodzakelijke verbeteringen zal aanbrengen in de organisatie en kwaliteit van de jeugdhulp. Dit komt door de omvang en inhoud van de noodzakelijke verbeteringen, en het gegeven dat de bestuurder tijdens het toezichttraject niet altijd transparant geweest is en tegenstrijdige informatie heeft verstrekt.

Hoe nu verder

Het verscherpt toezicht heeft een duur van zes maanden. In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Zorgboerderij 2gether B.V. zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken en voortgangsrapportages opvragen.

Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie op basis hiervan of het verscherpt toezicht kan worden opgeven. De inspectie kan ook verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Reactie Zorgboerderij 2gether B.V.

Wij hebben het rapport ontvangen en zijn meteen aan de slag gegaan met het maken van een verbeterplan. Zo zijn we bezig met het maken van een risico inventarisatie die past bij de situatie op de zorgboerderij. Er zijn gesprekken met verschillende HBO SKJ geregistreerde professionals met de optie dat één of meerdere dit jaar bij de zorgboerderij aan de slag gaan. Verder hebben we contact gelegd met een gedragswetenschapper om kijken hoe deze betrokken kan worden bij 2gehter. Wij gaan met frisse moed verder en blijven keihard werken om de kinderen van Zorgboerderij 2gether B.V. een fijne en veilige plek te bieden!

Dit is de reactie van de zorgaanbieder op het door de inspectie op 29 juni 2022 vastgestelde rapport. De reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de zorgaanbieder.

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens;
  • bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden;
  • strafbare of aanstootgevende teksten;
  • reclame-uitingen.

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie zijn opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het totaal van 200 woorden.