Jeugdbeschermingsketen

Al sinds 2019 vragen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) herhaaldelijk aandacht voor de voortdurende crisis in de jeugdbeschermingsketen. Door de crisis krijgen kinderen die ernstig in hun veiligheid en ontwikkeling worden bedreigd niet op tijd de noodzakelijke bescherming en hulp.

Om de oorzaken van de crisis in de jeugdbeschermingsketen te verminderen of op te lossen is een stevige aanpak nodig. Al jaren blijkt dat instellingen dit niet zelf kunnen. Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om te zorgen voor toereikend aanbod van jeugdbescherming en jeugdhulp. De minister en staatssecretaris zijn verantwoordelijk voor het stelsel. Vanuit ons toezicht kunnen wij de problemen die worden veroorzaakt door de inrichting van de jeugdbeschermingsketen wel agenderen, maar niet verhelpen. De inspectie blijft daarom het Rijk en de gemeenten aanspreken op hun taak.

Signalen Jeugdbeschermingsketen

De inspecties blijven in gesprek met organisaties en professionals in de jeugdzorg. Zolang de crisis duurt publiceren we ‘Signalen Jeugdbeschermingsketen’. Daarin staat informatie over de problemen die op dit moment spelen in de jeugdbeschermingsketen. De gevolgen van de problemen voor kinderen en hun ouders die passende bescherming en hulp nodig hebben staan daarin centraal. 

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief Signalen Jeugdbeschermingsketen.

Wat vooraf ging