Jeugdbeschermingsketen

Al sinds 2019 vragen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) herhaaldelijk aandacht voor de voortdurende crisis in de jeugdbeschermingsketen. Door de crisis krijgen kinderen die ernstig in hun veiligheid en ontwikkeling worden bedreigd niet op tijd de noodzakelijke bescherming en hulp.

Om de oorzaken van de crisis in de jeugdbeschermingsketen te verminderen of op te lossen is een stevige aanpak nodig. Al jaren blijkt dat instellingen dit niet zelf kunnen.

Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om te zorgen voor toereikend aanbod van jeugdbescherming en jeugdhulp. De minister en staatssecretaris zijn verantwoordelijk voor het stelsel.

Vanuit ons toezicht kunnen wij de problemen die worden veroorzaakt door de inrichting van de jeugdbeschermingsketen wel agenderen, maar niet verhelpen. De IGJ heeft eerder ook vastgesteld dat de oplossing voor de crisis niet ligt bij de instellingen, laat staan bij jeugdbeschermers of andere professionals. De inspectie ziet dat zij zich vol betrokkenheid blijven inzetten voor kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. 

Wat doet de inspectie?

De inspectie blijft daarom het Rijk en de gemeenten aanspreken op hun taak. De onderliggende oorzaken van de crisis die de inspectie in 2019 heeft benoemd liggen op stelselniveau en zijn nog steeds niet opgelost.

De inspecties hebben aangekondigd niet te handhaven als de oorzaak van het niet naleven van wet- en regelgeving in stelselproblematiek ligt. Wel blijven zij de ontwikkelingen in het jeugdbeschermingsveld monitoren en signaleren. 

Nieuwsbrief Signalen Jeugdbeschermingsketen

Zolang de crisis duurt publiceren we de nieuwsbrief ‘Signalen Jeugdbeschermingsketen’. Daarin staat informatie over de problemen die op dit moment spelen in de jeugdbeschermingsketen. De gevolgen van de problemen voor kinderen en hun ouders die passende bescherming en hulp nodig hebben staan daarin centraal. 

De informatie en signalen krijgen de inspecties via gesprekken met bestuurders, jeugdzorgprofessionals, via jeugdigen en ouders, uit meldingen van calamiteiten en geweldsmeldingen en via onze inspectiebezoeken. U vindt in deze nieuwsbrief regelmatig actuele informatie over bijvoorbeeld:

  • Wacht- en doorstroomlijsten bij de jeugdbescherming
  • Toezicht bij lokale teams
  • Problemen bij het hulpaanbod
  • Meldingen calamiteiten en geweldsincidenten

Ga naar: abonneren op Signalen Jeugdbeschermingsketen.

Eerdere nieuwsbrieven en publicaties