EPOCAL, POC 24-001, epoc NXS Host

The epoc NXS Host was confirmed to display incorrect results in Test History, after printing, or when viewed on a Data Manager after synchronization given certain criteria.

Fabrikant: EPOCAL
Europees vertegenwoordiger: Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd
Product: epoc NXS Host
Datum FSN: 16-11-2023

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.