Medtronic Inc., FSN-FA1266, Vanta LT Clinician Programmer Application

In deze zeldzame gevallen geeft de Vanta™ AP-app tijdens de eerste programmering het bericht met foutcode 1502 weer omdat het logboek ID-resetblokkering van de Vanta INS vol is. Zodra het logboek vol is, worden alle volgende uitlezingen van het getroffen apparaat onmogelijk.
 


Fabrikant: Medtronic Inc
Europees vertegenwoordiger: Medtronic BV
Product: Vanta LT Clinician Programmer Application
Datum FSN: 1 augustus 2022

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.