Respironics California, LLC, FSN-FSCA 86600052A_IR, V60 (Plus) ventilator

Er is een probleem geconstateerd bij de Philips V60-beademingsapparaten dat een risico kan vormen voor patiënten of gebruikers als het zich nog eens voordoet.

Fabrikant: Respironics California, LLC
Europees vertegenwoordiger: Respironics Deutschland GmbH & Co. KG
Product: V60 (Plus) ventilator

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.