Gegevensaanlevering Wvggz en Wzd

Zorgaanbieders moeten (half)jaarlijks gegevens aanleveren bij de inspectie over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg. Het gaat om een digitaal overzicht (eens per half jaar) en een analyse (eens per jaar). Dit is op basis van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Let op: Zorgaanbieders die in het (half) jaar waar het om gaat geen verplichte of onvrijwillige zorg hebben verleend, hoeven geen digitaal overzicht of analyse aan te leveren.

Hoe gegevens aanleveren?

Lees voor het aanleveren, eerst de aanvullende informatie die voor u van toepassing is:

Aanleveren gegevens

Lever de analyse en het digitaal overzicht in aparte bestanden aan bij de inspectie. Via de volgende links komt u op de pagina waar u uw overzicht of analyse kunt aanleveren (voor beide wetten gelden dezelfde links):

Kleine zorgaanbieder of soms gedwongen zorg?

Bent u een kleine zorgaanbieder (minder dan 25 cliënten) of verleent u minder dan 10 keer per half jaar verplichte of onvrijwillige zorg, die valt onder de Wvggz of Wzd? Dan hoeft u geen digitaal overzicht aan te leveren in bestandstype .xml; de meeste kleine organisaties beschikken niet over software om dit bestand te kunnen maken. In plaats hiervan kunt u gebruik maken van een meldformulier om de verplichte of onvrijwillige zorg (ieder half jaar) te registreren:

Wat doet de inspectie met de aangeleverde informatie?

De inspectie gebruikt de gegevens in het digitale overzicht over de uitgevoerde verplichte en onvrijwillige zorg voor het toezicht op locatie- en organisatieniveau. Ook maakt de inspectie hierover bredere analyses, om inzicht te krijgen op geaggregeerde niveaus zoals per zorgsector of per regio. 

De analyse gebruikt de inspectie voor het toezicht op de desbetreffende zorgaanbieder. Past de zorgaanbieder dwang in de zorg zorgvuldig toe? En past hij in de loop van de tijd meer of minder verplichte of onvrijwillige zorg toe? Leert en verbetert de zorgaanbieder, en verwerkt hij de inzichten in het beleidsplan? Ook kijkt de inspectie of zorgaanbieders cliëntenraden voldoende betrekken.

Bij het uitleggen van de gegevens betrekt de inspectie de brancheorganisaties. De IGJ bespreekt met hen ook het proces van gegevensaanlevering. Mogelijk komen daar aanpassingen uit voort voor de toekomstige gegevensaanlevering.