Gegevensaanlevering Wvggz en Wzd

In de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse. 

Let op: Nog niet alle aangeleverde digitale overzichten kloppen

10 december was de deadline voor het aanleveren van het digitaal overzicht over de eerste helft van 2021. Het is nog niet alle zorgaanbieders gelukt om een foutloos xml-bestand aan te leveren. Van hen verwacht IGJ dat zij dat alsnog doen, tegelijk met het aanleveren van het digitale overzicht over de tweede helft van 2021.
Lees meer bij Terugkoppeling aangeleverde digitale overzichten bij IGJ

Let op: Aanleveren analyse verplichte zorg (Wvggz) nu jaarlijks.

Het aanleveren van de analyse verplichte zorg bij de IGJ (Wvggz, artikel 8:25) verandert naar jaarlijks, in plaats van halfjaarlijks. De analyse verplichte zorg over heel 2021, moet voor 1 juli 2022 bij de inspectie zijn aangeleverd.
Lees meer bij Aanleveren analyse verplichte zorg jaarlijks, in plaats van halfjaarlijks

Hoe gegevens aanleveren?

Zorgaanbieders die in het betreffende (half) jaar geen verplichte of onvrijwillige zorg hebben verleend, hoeven geen digitaal overzicht of analyse aan te leveren.

De analyse en het digitaal overzicht levert u in aparte bestanden aan bij de inspectie via Mijn IGJ.
Lees voor het aanleveren, eerst de nadere informatie die voor u van toepassing is:

Aanleveren gegevens via mijn IGJ

Mijn IGJ is het portaal voor het uitwisselen van informatie tussen zorgaanbieders en de IGJ. Hiervoor heeft u geen account nodig. Aanlevering per e-mail is niet meer mogelijk.

Via de volgende links komt u direct in Mijn IGJ (voor beide wetten gelden dezelfde links):

Kleine zorgaanbieder of sporadisch gedwongen zorg?

Bent u een kleine zorgaanbieder (minder dan 25 cliënten) of verleent u minder dan tien keer per half jaar verplichte of onvrijwillige zorg, die valt onder de Wvggz of Wzd? Dan hoeft u geen digitaal overzicht aan te leveren.

De IGJ ontwikkelde een meldformulier, waarmee u de verplichte of onvrijwillige zorg (ieder half jaar) kunt registreren:

Let op: deze informatie gold eerder ook voor algemene ziekenhuizen, maar dat is gewijzigd: algemene ziekenhuizen hoeven geen gegevens aan te leveren.

Wat doet de inspectie met de aangeleverde informatie?

De data in het digitale overzicht over de uitgevoerde verplichte en onvrijwillige zorg gebruikt de inspectie voor het toezicht op locatie- en organisatieniveau. Ook maakt de inspectie hierover bredere analyses, om inzicht te krijgen op geaggregeerde niveaus zoals per zorgsector of per regio. 

De analyse gebruikt de inspectie voor het toezicht op de desbetreffende zorgaanbieder. Wordt dwang in de zorg zorgvuldig toegepast? En wordt er in de loop der tijd meer of minder verplichte of onvrijwillige zorg toegepast? Wordt er ook geleerd en verbeterd, en worden de inzichten verwerkt in het beleidsplan? Ook kijkt de inspectie of zorgaanbieders cliëntenraden voldoende betrekken.

Bij het duiden van de gegevens betrekt de inspectie de brancheorganisaties. De IGJ evalueert met hen ook het proces van gegevensaanlevering. Mogelijk komen daar aanpassingen uit voort voor de toekomstige gegevensaanlevering.