Gegevensaanlevering Wvggz en Wzd

Zorgaanbieders moeten 2 keer per jaar gegevens aanleveren bij de inspectie over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg. Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse. Dit staat in de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Let op: Aanleveren analyse verplichte zorg (Wvggz) nu jaarlijks.

Het aanleveren van de analyse verplichte zorg bij de IGJ (Wvggz, artikel 8:25) verandert naar een keer per jaar, in plaats van 2 keer per jaar. De analyse verplichte zorg over heel 2021, moet voor 1 juli 2022 bij de inspectie zijn aangeleverd.
Lees meer bij Aanleveren analyse verplichte zorg jaarlijks, in plaats van halfjaarlijks

Hoe gegevens aanleveren?

Zorgaanbieders die in het (half) jaar waar het om gaat geen verplichte of onvrijwillige zorg hebben verleend, hoeven geen digitaal overzicht of analyse aan te leveren.

Lever de analyse en het digitaal overzicht in aparte bestanden aan bij de inspectie via Mijn IGJ.
Lees voor het aanleveren, eerst de aanvullende informatie die voor u van toepassing is:

Aanleveren gegevens via mijn IGJ

Mijn IGJ is het portaal voor het uitwisselen van informatie tussen zorgaanbieders en de IGJ. Hiervoor heeft u geen account nodig. Aanlevering per e-mail is niet meer mogelijk.

Via de volgende links komt u direct in Mijn IGJ (voor beide wetten gelden dezelfde links):

Kleine zorgaanbieder of soms gedwongen zorg?

Bent u een kleine zorgaanbieder (minder dan 25 cliënten) of verleent u minder dan 10 keer per half jaar verplichte of onvrijwillige zorg, die valt onder de Wvggz of Wzd? Dan hoeft u geen digitaal overzicht aan te leveren.

De IGJ ontwikkelde een meldformulier, waarmee u de verplichte of onvrijwillige zorg (ieder half jaar) kunt registreren:

Let op: deze informatie gold eerder ook voor algemene ziekenhuizen, maar dat is gewijzigd: algemene ziekenhuizen hoeven geen gegevens aan te leveren.

Wat doet de inspectie met de aangeleverde informatie?

De inspectie gebruikt de gegevens in het digitale overzicht over de uitgevoerde verplichte en onvrijwillige zorg voor het toezicht op locatie- en organisatieniveau. Ook maakt de inspectie hierover bredere analyses, om inzicht te krijgen op geaggregeerde niveaus zoals per zorgsector of per regio. 

De analyse gebruikt de inspectie voor het toezicht op de desbetreffende zorgaanbieder. Past de zorgaanbieder dwang in de zorg zorgvuldig toe? En past hij in de loop van de tijd meer of minder verplichte of onvrijwillige zorg toe? Leert en verbetert de zorgaanbieder, en verwerkt hij de inzichten in het beleidsplan? Ook kijkt de inspectie of zorgaanbieders cliëntenraden voldoende betrekken.

Bij het uitleggen van de gegevens betrekt de inspectie de brancheorganisaties. De IGJ bespreekt met hen ook het proces van gegevensaanlevering. Mogelijk komen daar aanpassingen uit voort voor de toekomstige gegevensaanlevering.