Onderzoek naar het ‘zweten’ van borstimplantaten

Mediapublicaties in september 2021 bij onder meer televisieprogramma Radar over nieuw Nederlands onderzoek naar borstimplantaten kunnen bij mensen met borstimplantaten tot zorgen leiden. Dit onderzoek gaat over het ‘zweten’ van borstimplantaten.

Zweten betekent bij borstimplantaten dat kleine siliconendeeltjes uit de vulling naar buiten komen. Ze komen dan in het omliggende kapsel terecht. Dit is weefsel dat het lichaam zelf aanmaakt, om de implantaten heen. De deeltjes kunnen ook buiten het kapsel in het lichaam terecht komen. Een gesprek tussen arts en patiënt is de beste plek voor individuele vragen. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met uw arts. Dit kan ook als het inmiddels jaren geleden is dat u uw implantaten heeft gekregen.

Risicobeheersing

Om de risico’s van implantaten zo klein mogelijk te maken, is er een uitgebreid systeem van controle en toezicht. Voordat een implantaat op de markt komt, moet het aan een lange lijst eisen voldoen. En is een implantaat eenmaal op de markt, dan wordt voortdurend door een systeem van meldingen en onderzoeken (post-market surveillance, pms) in de gaten gehouden of er onverwachte risico’s optreden.

Dankzij dit systeem van controle en toezicht is voor grote aantallen mensen de kwaliteit van leven verbeterd dankzij implantaten. Dat geldt ook voor vrouwen met borstimplantaten. Maar dat wil niet zeggen dat er geen risico’s zijn. Elk implantaat en elke medische ingreep brengt risico’s met zich mee. Ook borstimplantaten.

Voordat u een behandeling ondergaat, moet een arts u goed informeren over de risico’s. Zo kunt u de risico's goed afwegen tegen de voordelen. Dit informeren en adviseren gebeurt bij voorkeur in een één-op-één gesprek in de behandelkamer. Alleen informatie van een website of uit brochures is niet genoeg.

Voor veel dragers betekenen borstimplantaten een groter psychisch welbevinden. Dat geldt bijvoorbeeld voor vrouwen die door borstkanker een borst hebben laten amputeren, voor vrouwen die vanwege een verhoogd risico op borstkanker hun borsten preventief laten verwijderen, voor transgenders en voor vrouwen die om cosmetische redenen borstimplantaten krijgen.

Internationaal onderzoek

De inspectie is een belangrijke aanjager van internationale samenwerking tussen de toezichthouders ten aanzien van borstimplantaten. Het onderzoek naar de veiligheid borstimplantaten is een continu proces. Het RIVM heeft al meerdere onderzoeken gedaan en een aantal onderzoeken loopt nog. Ook internationaal wordt er nog steeds onderzoek gedaan. In veel gevallen kunnen uitkomsten pas na jaren worden gepresenteerd, omdat onderzoekers de mensen met borstimplantaten jarenlang volgen.

Ook het meest recente onderzoek nemen we serieus. We hebben het bijvoorbeeld gedeeld met andere partijen die hiermee bezig zijn, zoals het RIVM, de NVPC en onze internationale collega’s. Het RIVM zal dit onderzoek betrekken in de andere studies die er op dit moment lopen naar borstimplantaten.

Onderzoek door de inspectie

In 2021 heeft de inspectie een eigen onderzoek gedaan naar de aanschaf, introductie en toepassing van implantaten bij particuliere klinieken. Eind 2021 en begin 2022 bezocht de inspectie ook ziekenhuizen. Het onderzoek gaat over implantaten in het algemeen, niet alleen borstimplantaten. De resultaten hiervan zijn in mei 2023 gepubliceerd. In maart 2021 heeft de inspectie hiervoor een toetsingskader gepubliceerd.

Bij de bezoeken keek de inspectie onder meer naar de zorgvuldige aanschaf en introductie van (nieuwe) implantaten. Ook goede voorlichting aan de patiënt is belangrijk, zodat die samen met de arts een goede afweging kan maken tussen de baten en de risico’s van het implantaat. Inspecteurs interviewen daarvoor ook patiënten die recent een implantaat hebben gekregen. Tot slot keken we naar het vastleggen van gegevens over het implantaat en van mogelijke ongewenste bijwerkingen.

Melden

Wilt u als patiënt een melding doen over onveilige zorg, dan kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg.

Heeft u gezondheidsklachten en denkt u dat uw implantaat de oorzaak is? Meld dit dan bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI).