Toetsingskader Toezicht op de Kraamzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en veldnormen. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de gezondheidszorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op. 

Dit toetsingskader is een kader voor het toezicht op de kraamzorg. Kraamzorg is zorg die in de thuissituatie van de cliënt wordt geleverd voor, tijdens en na de geboorte van een kind. De inspectie gebruikt dit toetsingskader per januari 2023.