Onderzoek in 2018/2019 vanwege tekorten anticonceptiepil: opschortingen van de handel in geneesmiddelen niet of te laat gemeld

Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen, waarbij een stabilisatie is geconstateerd sinds 2020. Geneesmiddelentekorten kunnen ontstaan doordat handelsvergunninghouders niet (tijdig) melden. Geneesmiddelentekorten vormen een risico voor de volksgezondheid en hebben grote impact op de samenleving. 

Om geneesmiddelentekorten op tijd te kunnen ondervangen is het belangrijk dat handelsvergunninghouders zo vroeg mogelijk melding maken van een leveringsonderbreking. Bij het onderzoek over de periode 2018/begin 2019 waren verschillende geneesmiddelen betrokken. 
Dit rapport geeft een samenvatting van het afgeronde onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).