Factsheet van swab tot lab

Begin 2021 onderzocht de inspectie drie soorten zorgaanbieders die betrokken zijn bij het testen op het coronavirus: de GGD’en, de laboratoria en de commerciële testaanbieders. Elk werden zij op eigen onderdelen getoetst. In de factsheet Van swab tot lab komen deze onderzoeken samen. Daarnaast schreef de inspectie drie toezichtsrapporten voor elk soort zorgaanbieder apart.

Documenten

Voor een overzicht van alle bezochte GGD’en, zie het geaggregeerde rapport.