Factsheet telemonitoring bij volwassenen thuis

In de zorg heeft telemonitoring nu echt zijn intrede gedaan. Steeds meer patiënten maken thuis gebruik van een app en/of meetapparatuur waarmee zij informatie over hun gezondheid doorsturen aan zorgverleners. De inspectie heeft in het najaar van 2021 tien ziekenhuizen bezocht die telemonitoring aanbieden. Tijdens deze bezoeken hebben we voorbeelden gezien van telemonitoring bij patiënten met hartfalen, COPD/astma, COVID-19, Inflammatory Bowel Disease (IBD) en risicovolle zwangerschappen.