Toetsingskaders

Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de zorg. Toetsingskaders bestaan uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, veldnormen, kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en handreikingen die beroepsorganisaties en branchepartijen hebben opgesteld. De inspectie stimuleert en handhaaft de naleving hiervan.

In het toetsingskader voor de Wvggz en het toetsingskader voor de Wzd beschrijft de inspectie waar zij naar kijkt. De wetten zijn gedetailleerd daarom bestaan de toetsingskaders uit een uitgebreide set aan normen. Het betekent niet dat de inspectie altijd haar toezicht op deze wetten in deze mate van detail toepast.

De inspectie wil met haar toezicht bijdragen aan een goede uitvoering van de wetten. In de eerste fase na de inwerkingtreding wil de IGJ vooral bijdragen aan kennis over en inzicht in de knelpunten bij het leveren van gedwongen zorg. De inspectie toetst bijvoorbeeld door gesprekken met cliƫnten/betrokkenen, naasten, zorgaanbieders en zorgprofessionals of door het inzien van het zorgdossier en het zorgplan.