Toezicht op medicatieveiligheid

Het gebruik van verkeerde geneesmiddelen of verkeerd gebruik van een geneesmiddel kan risico’s met zich meebrengen. Daarom houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zorgbreed toezicht op zowel de veiligheid van het geneesmiddel zelf, als op het gebruik van geneesmiddelen.

Risico’s op schade gezondheid

Geneesmiddelen kunnen de gezondheid van patiënten schaden. De combinatie van verschillende geneesmiddelen kan invloed hebben op de werking ervan. Geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken en sommige patiënten krijgen allergische reacties. Oudere patiënten die verschillende geneesmiddelen gebruiken zijn een extra kwetsbare groep.

Geneesmiddelen en farmaceutisch zorgproces

We houden zowel toezicht op de veiligheid van het geneesmiddel als op de veilige toepassing ervan in het (farmaceutisch) zorgproces. Samen draagt dit bij aan het verbeteren van de medicatieveiligheid. Zie ook deze illustratie over hoe het toezicht op medicatieveiligheid eruit ziet.

Op verschillende plekken op deze website kunt u meer lezen over dit toezicht:

  • Geneesmiddelen: het toezicht op geneesmiddel als product, inclusief klinisch onderzoek, reclame, distributie en vigilantie.
  • Zorgsectoren: per sector kunt u lezen hoe wij toezien, onder andere op medicatieveiligheid. Bijvoorbeeld in de verpleeghuizen, apotheken en ziekenhuizen.
  • Voorwaarden voor verantwoord voorschrijven: in de afgelopen jaren hebben het zorgveld en de inspectie extra aandacht besteed aan het voorschrijven. De voorwaarden en de resultaten van het inspectieonderzoek zijn hier te lezen.
  • Gerelateerde onderwerpen: bijvoorbeeld netwerkzorg en infectieziekten (antibioticaresistentie).

Wettelijke basis voor het toezicht op medicatieveiligheid

De inspectie houdt toezicht op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) . Hieronder valt het goed en veilig toepassen van geneesmiddelen bij een ziekte of aandoening. Het toezicht op de productie en distributie van geneesmiddelen doet de inspectie op grond van de Geneesmiddelenwet. Verder zijn er diverse andere wetten betrokken.