Klacht melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg

U kunt uw klacht kenbaar maken aan het Landelijk Meldpunt Zorg. Wij bieden u een luisterend oor, beantwoorden uw vragen en adviseren u over eventuele vervolgstappen. Wij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Zo informeren wij u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen en helpen u met praktische tips.

Contact met het Landelijk Meldpunt Zorg

U kunt het Landelijk Meldpunt Zorg bereiken via het contactformulier, door te bellen of door een brief te sturen. Als u wilt dat wij u bellen, doen wij dit altijd via een afgeschermd telefoonnummer.

Samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Het Landelijk Meldpunt Zorg is een onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Elke dag vindt er intensieve informatie-uitwisseling plaats:

 1. Het Landelijk Meldpunt Zorg maakt dagelijks een overzicht van alle klachten van burgers. In dit overzicht zijn geen namen en contactgegevens van burgers opgenomen. Het overzicht bevat wel namen (en mogelijk contactgegevens) van zorgaanbieders waarover klachten binnenkomen. De inspectie gebruikt de informatie uit het overzicht bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een zorgaanbieder kan de inspectie besluiten een onderzoek te doen.
 2. Het Landelijk Meldpunt Zorg kan een klacht voorleggen met de vraag of de inspectie een onderzoek nodig vindt. De inspectie besluit tot een onderzoek als de klacht aan 1 of meer criteria voldoet. Als wij denken dat uw klacht een reden kan zijn voor een onderzoek, nemen wij altijd contact met u op. Wij vragen dan uw machtiging. Dit houdt in dat u de inspectie toestemming geeft om de zorgaanbieder van uw naam en klacht op de hoogte te stellen. Dit gebeurt alleen in geval van een onderzoek. De inspectie lost uw klacht niet op. Op basis van het onderzoek kan de inspectie wel maatregelen treffen tegen de zorgaanbieder.

Criteria voor onderzoek

De inspectie kan besluiten om op basis van een klacht een onderzoek te starten. De klacht wordt dan een melding. Dat gebeurt in de volgende gevallen:

 1. De melding wijst op een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging betekent of kan betekenen;
 2. De melding noodzaakt met het oog op het belang van goede zorg of de veiligheid van cliënten anderszins redelijkerwijs tot onderzoek;
 3. De melding heeft betrekking op het niet of niet geheel voldoen aan een klachten- of geschillenregeling door een zorgaanbieder.

De inspectie onderzoekt in principe geen meldingen die langer dan twee jaar geleden hebben plaatsgevonden. Maar soms is de inhoud van een melding reden om toch onderzoek te doen.

Nadat het Landelijk Meldpunt Zorg uw klacht ter beoordeling heeft voorgelegd, krijgt u binnen vier weken een brief met daarin het besluit van de inspectie. Rond deze tijd nemen wij contact met u op. Als de inspectie namelijk heeft besloten uw klacht niet te onderzoeken, kunnen wij wel andere klachtmogelijkheden of vervolgstappen met u bespreken

Meer informatie

Meer informatie over onderzoek kunt u vinden op de website van de inspectie of in het Uitvoeringsbesluit Wkkgz, artikel 8.15: 'Andere meldingen'. Ook heeft de inspectie in december 2016 een brochure uitgegeven over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg.

Uw privacy bij een melding

Als wij vermoeden dat uw klacht zo ernstig is dat de inspectie mogelijk een onderzoek nodig vindt, nemen wij altijd contact met u op. Wij vragen dan uw machtiging. Dit betekent dat u de inspectie toestemming geeft om met uw naam en klacht de zorgaanbieder te benaderen. Dit gebeurt alleen in geval van een onderzoek. Houdt u er rekening mee dat de inspectie mogelijk uw klacht niet kan onderzoeken als u deze toestemming niet geeft. 

Anoniem melden

Wilt u liever anoniem blijven? Dan vragen wij u ons te bellen. Ook als u uw klacht anoniem doorgeeft, nemen wij uw klacht op in het dagelijkse overzicht naar de inspectie. In dit overzicht staan klachten die het Landelijk Meldpunt Zorg die dag heeft ontvangen. Hierin staan uw naam en contactgegevens niet, maar wel de naam van de zorgaanbieder over wie u een klacht hebt. 
U kunt ons bellen op telefoonnummer 088 - 120 50 20 (lokaal tarief). Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.

Onderzoek

Een onderzoek door de inspectie verloopt als volgt:

 1. De inspectie informeert de zorgaanbieder over uw melding.
 2. De inspectie vraagt de zorgaanbieder meestal (eerst) zelf onderzoek te doen. De zorgaanbieder moet u hiervan op de hoogte stellen. Als dit nodig is, wordt u ook bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek moet volgens de inspectie voldoen aan een aantal eisen. Soms wordt het rapport van de zorgaanbieder onvoldoende bevonden. De inspectie doet dan zelf onderzoek.
 3. De inspectie controleert of de zorgaanbieder een degelijk onderzoek heeft gedaan en de zorgaanbieder de benodigde maatregelen treft. Gebeurt dit niet, dan onderneemt de inspectie actie.
 4. De inspectie sluit het onderzoek af en informeert u en overige betrokkenen.

De regels en procedures voor een onderzoek van de inspectie naar een melding staan in het Uitvoeringsbesluit Wkkgz, artikel 8.15: 'Andere meldingen'.

Ondersteuning door het Landelijk Meldpunt Zorg

Als de inspectie besluit uw klacht te onderzoeken, dan kan het Landelijk Meldpunt Zorg u helpen door:

 • u algemene informatie te geven over hoe een onderzoek door de inspectie meestal verloopt;
 • te bewaken dat de inspectie het onderzoek naar uw melding tijdig afhandelt;
 • u te informeren over eventuele andere stappen.